Qibbla Halal Kött AB

Qibbla Halal, ett välkänt och välrenommerat namn inom Halal Kött Branschen sedan 1984.

 

 

Just nu uppdaterrar vi funktionalitet samt utseende av vår webplats och ber om överseende i fall att det finns störningar, vi planerar att vara färdiga med arbetet under veckan. Tack för förståelse.

 

Som den största och ledande producenten och leverantören av halal kött produkter i Norden, har vi som vision att våra produkter skall vara kundernas första och mest prisvärda val. Till skillnad från många andra inom Halal branschen betraktar vi inte enbart Halal kött som ett resultat av en religiös ritual, snarare som ett resultat av kvalitets-, miljö- och processtänkande med fokus på ett humant behandlingssätt av djuren i alla led. Vi vill utveckla oss och våra produkter i takt med samhällsutveckling i vilken berikandet av matkultur har sin givna plats.

Låt oss vara en del av Ditt matbord, pröva oss och bedöm själv fördelarna med våra produkter.

 

Kontakta oss nu för mer information, klicka på den här länken!