Våra produkter


Tack vare vår gedigna erfarenhet samt toppmoderna produktionsanläggningar i Stockholm och Småland erbjuder vi idag över 300 olika halalprodukter till marknaden. Detta gör oss idag i särklass till den mest kompletta leverantör av halalkött och halal köttprodukter i Norden och Norra Europa.

Vi tar fram våra produkter inom ramarna för gällande EU-lagstiftning, svenska lagar samt självklart även i enighet med Halalprinciper. Utöver våra Halaltrogna kunder kan vi konstatera att många kunder efterfrågar våra produkter främst för dess kvalitet, smak, renhet och utseende. Kännetecknande för våra Halalprodukter är att de tas fram som ett resultat av en noggrann och omsorgsfull tillverkningsprocess. Vi gör vårt yttersta för att kvalitetssäkra våra produkter i alla led, från uppfödaren till försäljningshyllan. Vi har full spårbarhet på alla våra produkter.

Våra köttleverantörer och råvaror väljs också med noggrannhet och omsorg. Den största andelen av råvarorna härstammar från välrenommerade och halalcertifierade leverantörer i Sverige, Irland och Nya Zeeland. Vi har även full insyn och kontroll över slakt samt produktionsprocesserna hos våra leverantörer samt goda relationer med flertalet Islamiska föreningar för att säkerställa att allt vi erbjuder lever upp till högt ställda Halalprinciper.