Vad är Halal?


Efterfrågan på halalprodukter förknippas oftast med konsumenter som har en religiös tro till Islam, i vilken all mat sorteras i två grupper; Halal (tillåtna) och Haram (ej tillåtna). Djurarten, behandlingen av djur vid slakten samt köttet har en avgörande roll i indelningen av vad som är halal respektive haram.

Det finns hundratals miljoner människor i världen som enbart äter halalprodukter, en del av religiösa skäl, en del på grund av smaken och en del av rent av traditionella eller kulturella skäl. I det mångkulturella Norden konsumeras halalprodukter i en stor och alltmer ökande grad. Vi har satsat på att erbjuda ett brett sortiment för att tillfredsställa den efterfrågan som finns. Utöver olika styckningsdetaljer av färskt och fryst kött, har vi tillverkning av färdiga och halvfärdiga halalmat- och charkprodukter i egen regi i industriellt format för den nordiska marknaden.

Vår halalslakt genomförs av en professionell slaktare (en trogen muslim) som på det mest smärtfria sättet avlivar djuret riktat mot den heliga staden Mekka samtidigt som man ber om välsignelse från Gud för slakten. Det är förbjudet att slakta ett hungrigt, törstigt och icke-bedövat djur vid slakten enligt våra halal principer.

Alla våra produkter tillverkas baserat på nödvändiga certifikat samt i enighet med gällande nationella och internationella regler och lagar.

Att minimera djurets lidande har alltid varit högt prioriterat för oss. Vi ställer självklart krav på bedövning innan slakt på alla djur, oavsett om slakten skett i Sverige eller utomlands. Därför är vi också extra stolta över att ha emottagit föreningen Djurskyddet Sveriges hedersomnämnande 2012 för vår humana behandling av djuren.