Vad är Halal?


Efterfrågan efter halalprodukter förknippas oftast med konsumenter som har en religiös tro till Islam, i vilken all mat sorteras i två grupper; Halal (tillåtna) och Haram (ej tillåtna). Djurarten, behandlingen av djur vid slakten samt köttet har en avgörande roll i sorteringen.

Det finna 100-tals miljoner människor i världen som äter enbart halalprodukter, en del av religiösa skäl, en del på grund av smaken och en del rent av traditionella eller kulturella skäl. I den mångkulturella Norden finns numera en hel del människor som brukar hålla sig till halalprodukter. Grundarna till Qibbla Halal Kött AB tog efterfrågan efter halalkött på marknaden tillvara och startade 1984 sin verksamhet, som i en begränsad mängd erbjöd Halal kött till sina kunder. I takt med tiden har vi utvecklat våra halalprodukter både kvalitativt och kvantitativt. Utöver våra rå kött produkter har vi dessutom lyckats att satsa på tillverkning av färdiga och halvfärdiga halalmat- och charkprodukter i egen regi i industriellt format för den Nordiska marknaden.

Vår halalslakt genomförs av en professionell slaktare (trogen muslim) som på det mest smärtfria sättet avlivar djuret riktat mot den heliga staden (i Islam) Mekka samtidigt som man ber om välsignelse från Gud för slakten. Det är restriktivt förbjudet att slakta ett hungrigt, törstigt och icke bedövat djur vid slakten enligt våra halal principer.

Alla våra produkter tillverkas baserat på nödvändiga certifikat samt i enighet med gällande nationella och internationella regler och lagar.

Att minimera djurets lidande har alltid varit högt prioriterat för oss. Det är nämnvärt att understryka att alla djur oavsett i vilket land de slaktas bedövas enligt gällande regler innan avlivningen och innan de hamnar inom våra produktionslinjer. Vi känner oss verkligen stolta över att ha emottagit Sveriges Djurskyddsföreningens Hedersomnämnande för vår humana behandling av djuren.