Vision, mission och värdegrunder


Vår vision är att kunna erbjuda marknaden ett brett sortiment av halalprodukter av högsta kvalitet till bästa möjliga pris. Vi anser att förverkligandet av vår vision ställer höga krav på oss för att utföra vår mission. Vi definierar vår mission som en professionell hantering av våra arbetsprocesser och åtaganden, från råvara till leverans. Allt detta skall självfallet utföras i enighet med lagar och i samklang med kunderna och naturen. Vi tror speciellt starkt på att tillverka fräscha och hälsosamma produkter med naturligt innehåll och utan konstgjorda ämnen samt alltid med mycket högt köttinnehåll.

Våra värdegrunder kan sammanfattas som följer;

att erbjuda och utveckla enbart halalprodukter,

att betrakta hög kvalitet som den bästa egenskapen i våra produkter,

att lägga kundens behov i fokus,

att hantera naturen och dess resurser på ett humant och hållbart sätt,

att högakta våra medarbetare som vår allra viktigaste tillgång samt

att utvecklas i takt med vetenskap och samhället.