Vår värdegrund


Vår vision är att kunna erbjuda marknaden ett brett sortiment av halalprodukter av högsta kvalitet till bästa möjliga pris.

Visionen genomförs med hjälp av en tydlig värdegrund som utgör kärnan i vår affärsetik och verksamhet. I den ingår att verka i enighet med lagar och regelverk samt att verka i samklang med kunderna och naturen. Vi satsar medvetet på att tillverka fräscha och hälsosamma produkter med naturligt innehåll.

Vår omsorg om en rad frågor är vägledande för alla beslut vi tar. Vi låter oss vägledas av:

-Omsorg om kundens hälsa, behov och önskemål,

-Omsorg om produktionsprocessen där hög kvalitet alltid är målet

-Omsorg om våra medarbetare som är vår viktigaste tillgång

-Omsorg om naturen och dess resurser, parallellt med ett fokus på gott djurskydd

Samt:

-Omsorg om vårt samhälle:

* Att verka med positiva bidrag på både ett lokalt och nationellt plan. För välgörande ändamål har vi engagerat oss med donationer till ungdomsidrott, kulturaktiviteter och utveckling av landsbygden.

År 2010 belönades Qibbla Halal Kött med ett Ullbaggepris på landsbygdsgalan för årets integrationssatsning. Priset delades ut i Blå Hallen, Stockholms Stadshus i samarbete med Jordbruksverket och dåvarande landsbygdminister Eskil Erlandsson, Sametinget, Skogsstyrelsen samt landets Leadergrupper.

Motiveringen för utdelningen av Ullbaggen till oss, formulerat av Landstinget i Jönköpings län:

”Företagets koncept att kombinera de stränga muslimska föreskrifter som finns för halalkött med svensk lagstiftning är ett bra exempel på hur olika kulturer framgångsrikt kan förenas. Traditionella värderingar kan mötas och fungera i ett modernt, progressivt synsätt och tillverkningssätt. Etableringen i en liten ort har stor betydelse för sysselsättningen och kommer även att skapa arbetstillfällen för personer utanför företaget.”